Нова Работа

https://www.facebook.com/ivan.kristoff Тeстване на теxниката за мобилни комуникации за осъществяването на първото въздушно видеонаблюдение над София.